Huisregels

Huisregels Koningsdag HEINO

1. Onder het feestterrein wordt verstaan: De parkeerplaats tussen bakkerij Van der Most en de Kringloopwinkel en de directe omgeving

2. Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder. Alle bezoekers van 18 t/m 24 jaar die alcoholhoudende dranken willen gebruiken dienen een bandje te halen bij een speciaal daarvoor ingericht punt op het terrein. Er zal daarbij om legitimatie worden gevraagd. Het bandje dient duidelijk zichtbaar om een rechterpols gedragen te worden.

3. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het feestterrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

4. Op het feestterrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing.

5. Huisdieren zijn op het feestterrein niet toegestaan.

6. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en beveiligingspersoneel. Preventief fouilleren kan hier onderdeel van zijn.

7. Bezoekers die moedwillig en bewust vernielingen aanrichten zullen de aangerichte schade moeten vergoeden en worden door de beveiliging overgedragen aan de politie.

8. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen in welke vorm dan ook of voor overlast zorgen zullen door de beveiliging van het feestterrein verwijderd worden. Daarbij kan ook de politie ingeschakeld worden. Het dragen van clubkleding oid is niet toegestaan

9. Het betreden van het feestterrein inclusief de diverse activiteiten is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

10.De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

11.Tijdens het evenement worden (foto- en film) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

12.Bij constatering van overtreding van artikelen in dit reglement/wet kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het feestterrein weigeren of van het terrein verwijderen.